Güven Otogaz - ATİKER Sıralı Otogaz Sistemleri Sefaköy, Silivri İstanbul

facebook twitter

Danıştay: LPG’li araçlarda gaz sızdırmazlık raporu şart değil

Enerji Günlüğü - Danıştay 15. Dairesi, LPG’li araçların periyodik muayenelerinden önce gaz sızdırmazlık raporu alınması zorunluluğu kaldıran Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın genelgesine vize verdi. TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın açtığı davada genelgenin yürütmesinin durdurulması talebi oybirliği ile reddedildi.

 
Kararda, "Yapılan düzenlemede kamu yararına, kamu düzenine ve trafikte mal ve can güvenliğinin sağlanması ilkelerine aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır" denildi. Davacı TMMOB, karara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nda itirazda bulunabilecek.
 
GENELGE İLE KALDIRILDI
LPG’li araçlarda denetim 1999’dan itibaren makina mühendisleri odalarına verilmiş, bu araçlar için de sızdırmazlık raporu alma zorunluluğu getirilmişti. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 19.12.2011’de "Araç Muayene İstasyonları" genelgesi çıkarmıştı. Genelge ile LPG ve CNG takılan araçlarda en geç bir ay önceki tarihe ait gaz sızdırmazlık raporu aranması zorunluluğu kaldırılmıştı. Bu durumun tehlikenin yanı sıra merdivenaltı imalat yolunu açacağı iddia edilirken, Makina Mühendisleri Odası da genelgenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’a başvurmuştu. Yürütmeyi durdurma talebini görüşüp reddeden Danıştay’ın kararı özetle şöyle:
 
KONTROL KALDIRILMADI
"Her ne kadar 19.11.2011 tarihli Genelgede, periyodik muayenelerde sızdırmazlık raporu alınması bir önşart olmaktan çıkartılmışsa da, söz konusu değişiklikle sızdırmazlık kontrolü ortadan kaldırılmayıp, yetkilendirilmiş muayene istasyonlarınca verilen belgelerin de sızdırmazlık raporu ile eşdeğer olmasına imkan verildiği görülmektedir. 
 
MUAYENE İSTASYONU RAPORU YERİNE GEÇİYOR
Kaldı ki; Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte 26.06.2012 tarihine kadar, araçların periyodik muayenelerinde, TSE,MMO veya Otomotiv Ana Bilim Dalı olan üniversiteler tarafından düzenlenmiş Gaz Sızdırmazlık Raporu aranacağı hükmü yer almaktaysa da bu tarihte yapılan değişiklikle bu zorunluluk ortadan kaldırılmamakla birlikte, muayene istasyonlarınca düzenlenen onaylı araç muayene raporlarının da Gaz Sızdırmazlık Raporu
yerine geçeceği kabul edilmiştir. 
 
KAMU DÜZENİNE, TRAFİK GÜVENLİĞİNE AYKIRILIK YOK
Genelgede yapılan değişiklikle periyodik muayenelerde sızdırmazlık raporu alınması şartının kaldırılmamış olması, sadece TSE, MMO ve Üniversiteler dışında, yetkili muayene istasyonlarının vereceği belgelerin de sızdırmazlık raporu yerine geçmesinin sağlanmış olması nedeniyle, yapılan düzenlemede kamu yararına, kamu düzenine ve trafikte mal ve can güvenliğinin sağlanması ilkelerine aykırılık bulunmadığı sunucuna varılmıştır."
10 Ağustos 2017 Perşembe