Güven Otogaz - ATİKER Sıralı Otogaz Sistemleri Sefaköy, Silivri İstanbul

facebook twitter

SIZDIRMAZLIK İSTASYONLARI KALDIRILDI

LPG/CNG/LNG YAKIT SİSTEMİ TADİLATI YAPILAN ARAÇLARA “YAKIT SİSTEMİ MONTAJ BELGESİ” DÜZENLENMESİNE DAİR GENELGE YAYINLANMIŞTIR.


24/06/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesi ile aynı Yönetmeliğin Ek IV’ündeki 4.18.12 maddesi “Yakıt sistemi tadilatı yapan firma, geçerli seri tadilat tip onay belgesine/münferit tadilat onayına istinaden araçta kullandığı regülatör/tank gibi aksamların bilgileri ile araca ait bilgileri içeren “Yakıt Sistemi Montaj Belgesi”ni, gerekli tüm kontrolleri yaptıktan sonra ilave ücret almaksızın her bir araç için iki nüsha olarak düzenler. Belgenin bir tanesi araç sahibine verilir, diğeri firma tarafından arşivlenir. Bu işlemler elektronik ortamda da yapılabilir. 4.18.6 ve 4.18.7 maddesi hükümleri saklıdır. Yakıt Sistemi Montaj Belgesinin formatı ve içerisinde yer alacak bilgiler Bakanlıkça Genelge ile düzenlenir ve Bakanlık internet sitesinde duyurulur.” şeklinde düzenlenmiştir.

Bu bağlamda; LPG/CNG/LNG Yakıt Sistemi Tadilatı Yapılan Araçlara “Yakıt Sistemi Montaj Belgesi” Düzenlenmesine Dair Genelge yayınlanmıştır

02 Ağustos 2017 Çarşamba